Roster

Keigo Okawa
Mitsuaki Shiga
Atsushi Arai
Tomoyoshi Fukushima
Seiya Adachi
Kenta Araki
Mitsuru Takata
Kiyomu Date
Towa Nishimura
Toi Suzuki